با تغییرات کتاب های درسی چگونه کنار بیاییم

با تغییرات کتاب های درسی چگونه کنار بیاییم

کاری از جناب عاصم محمدی

با تغییرات کتاب های درسی چگونه کنار بیاییم

باز هم خدمتی دیگر از استاد عزیز جناب عاصم محمدی و آن هم آیا کتاب های تست را آخر تیر تهیه بکنیم؟ کتاب ها چقدر تغیر کرده اند؟
چه زمانی کتاب های تست تهیه کنیم؟ تا مرداد بدون کتاب تست درس بخوانیم؟
به انضمامِ+
چگونه خلاصه نویسی کنیم؟
چگونه مرور کنیم؟
چگونه به نحو احسن برنامه ریزی روزانه را اجرا بکنیم؟

ویژه دبیرستان و کنکور سراسری و ارشد

به همه ی داوطلبان کنکور و دانش آموزان عزیز توصیه می کنیم که تابستان ۹۴ را جدی بگیرند و بدانند که تابستان تعطیل شدن درس ها نیست بلکه سبقت از رقباست .

دانش آموزان عزیز هر سوالی داشتید در انجمن فرا یا همین جا بپرسید تا پاسخگو باشیم. منتظز نظرات شما هستیم.

لینک مستقیم :

با تغییرات کتاب های درسی چگونه کنار بیاییم

لینک کمکی :

با تغییرات کتاب های درسی چگونه کنار بیاییم

  نظرات