برنامه مطالعاتی ویژه تابستان ۹۴ رشته ریاضی

برنامه مطالعاتی ویژه تابستان ۹۴ رشته ریاضی

کاری از مهندسین شعبانی و خسروی

برنامه مطالعاتی ویژه تابستان 94 رشته ریاضی

برنامه مطالعاتی برای تابستان ۹۴ ویژه رشته تجربی
این برنامه پیشنهادی در ۱۲ هفته تهیه شده است که زمان شروع آن از ۲۰ تیر ماه می باشدو کلیه دروس پایه را در تابستان  پوشش می دهد و به صورت رایگان در اختیار همه قرار داده شده است.
مهندس علیرضا شعبانی : ۰۹۳۵۶۳۲۹۰۴۰
مهندس مجید خسروی : ۰۹۱۸۸۴۸۵۹۹۱

ویژه دبیرستان و کنکور سراسری

لینک مستقیم :

برنامه مطالعاتی ویژه تابستان ۹۴ رشته ریاضی

لینک کمکی :

برنامه مطالعاتی ویژه تابستان ۹۴ رشته ریاضی

  نظرات