تغییرات کتب درسی کنکور ۹۵

تغییرات کتب درسی کنکور ۹۵

به همراه دانلود کتابهای شیمی ۲ و ۳ و زیست شناسی ۱ و ۲ ویرایش سال تحصیلی ۹۴ – ۹۵

این تغییرات نامه میتونه بهتون بگه که امسال باید دوباره کتاب های کمک درسیتون رو بروز کنید یا نه !

هرساله کتابهای درسی مورد تغییرات جزیی یا کلی قرار میگیرندکه این تغییرات باعث آشفتگی افرادی که قصد امتحان و یا شرکت چندباره در آزمون سراسری را داشتند
شده است.

s9qximgvrum7

  نظرات