جروات کنکور-فیلم های ویژه آموزشی شیمی دوم‎ دبیرستان

جروات کنکور-فیلم های ویژه آموزشی شیمی دوم‎ دبیرستان

پسورد فایلهای فشرده : www.konkur.in

 

شیمی دوم دبیرستان مفهومی ترین و در عین حال در کنکور سرنوشت سازترین می باشد و از استفاده از راهکارهای سرعتی سریع و دقیق نیاز شدید هر کنکوری موفق می باشد، در لینک های بالا نمونه هایی از فیلم های آموزشی آکادمی نانو واقع در مرکز رشد دانشگاه تهران با تدریس استاد مشمولی مشاهده خواهید کرد

  نظرات