جزوات کنکور-جزوه هندسه ۲ گزینه دو

جزوات کنکور-جزوه هندسه ۲ گزینه دو

s9qximgvrum7

ا سلام داوطلب گرامی گروه آموزشی راه دانش مبتکر شیوه های نوین تست زنی میباشد به صورت تضمینی دروس ریاضی فیزیک زیست دینی و شمی را با حذاقل معلومات یا بدون معلومات ۵۰ درصد بزنید برای نمونه آموزش در تمامی کنکورها کلیک کنید

عکس

گروه آموزشی راه دانش مبتکر اولین و تخصصی ترین روش های نوین تست زنی در دروس ریاضی و فیزیک / با حداقل معلومات ۵۰ درصد در کنکور ریاضی و فیزیک تست بزنید / رتبه ۴ کنکور با همین نکات  در کنکور ریاضی و فیزین ۱۰۰ درصد زد / تشابه کامل ۵۰ درصد نکات با کنکور ۹۳ / برای قسمتی از آموزش و نکات کلیک کنید

عکس

  نظرات