مطالب تکمیلی شیمی ۲ از بیا تو کنکور

مطالب تکمیلی شیمی دوم دبیرستان از بیا تو کنکور

انتشارات فار بیا تو کنکور

تنوع ترکیبهای آلی و ویژگی آن ها به دلیل نوع آرایش اتم های سازنده مولکول های آنهاست. بنابراین آشنایی با ساختار مولکول های آلی می تواند ما را در درک خواص و ویژگی های آنها یاری کند. در ادامه این بخش به بررسی ساختار و ویژگی های هیدروکربن ها و برخی از ترکیب های آلی اکسیژن دار و نیتروژن دار می پردازیم.

پیشنهاد میکنیم از مطالب زیر دیدن فرمائید :
  نظرات