کنکور-جزوه آموزشی زیست شناسی ۲ فصل ۵ مبحث ماده ژنتیک

جزوه آموزشی زیست شناسی ۲ فصل ۵ مبحث ماده ژنتیک

کاری از استاد جعفر فرزانه

جزوه آموزشی زیست شناسی 2 فصل 5 مبحث ماده ژنتیک

ویژه دبیرستان و کنکور سراسری

 

ماده ژنتیک: ماده ای که ویژگی های جاندار را به نسل بعد منتقل میکند ،میتواند اطلاعات رمزبندی شده را ذخیره کند و نسبتاً پایدار باشد.
دبیر رسمی زیست تهران و کرج
۲۵ سال سابقه تدریس کنکور و المپیاد زیست
دکترای زیست شناسی

لینک مستقیم :

جزوه آموزشی زیست شناسی ۲ فصل ۵ مبحث ماده ژنتیک

لینک کمکی :

جزوه آموزشی زیست شناسی ۲ فصل ۵ مبحث ماده ژنتیک

  نظرات