کنکور و جزوه -پاسخ فکر کنید های فصل یک شیمی پیش‎ دانشگاهی چاپ ۹۴

پاسخ فکر کنیدها ، خود را بیازمایید ها و هم چون دانشمندان

فصل ۱ شیمی سال چهارم دبیرستان چاپ ۹۴

جواد آقاگلی

 

دانشجوی دکتری شیمی تجزیه تهران
دبیر شیمی اموزش و پرورش قم

حجم فایل : ۱٫۶۴ مگابایت
پسورد فايل فشرده : www.konkur.in

  نظرات