جزوه محاسبات سریع ریاضی ویژه کنکور به همراه همایش

جزوه محاسبات سریع ریاضی ویژه کنکور به همراه همایش

کاری از اساتید افشار و محمدی

جزوه تشکیل(حرکت گذاری) درس عربی

دقت کنید که این دو فایل کاملا از هم مجزا هستند بطوریکه دکتر افشار همایش را گفتن و جناب محمدی جزوه را

جهت دانلود جزوه اینجا کلیک کنید

جهت دانلود همایش اینجا کلیک کنید

ویژه دبیرستان و کنکور سراسری

  نظرات