دانلود عالی ترین جزوات کنکور درس هندسه تحلیلی

دانلود عالی ترین جزوات کنکور درس هندسه تحلیلی

جزوه های کنکوری هندسه تحلیلی

s9qximgvrum7

توجه توجه: یه پیشنهاد و یه امتیاز مثبت عالی و بی نظیرو برای کسانی که در آزمون های  ویژه کنکور ۹۶ میخوان شرکت کنند و یا مخواهند در آزمون سراسری کنکور ۹۶ شرکت کنند این فرصت طلایی را از دست ندهید:

برای آموزش روش تست زنی ۵۰ درصد با حداقل معلومات یا بدون معلومات به صورت تضمینی در دروس ریاضی  و فیزیک و زیست و شیمی و دینی در آزمون سراسری کنکور ۹۶ در تمامی رشته ها  در روی بنر زیر کلیک کنید قسمتی از آموزش رایگان میباشد!

 

450-450

 

جزوه درسي و کنکوري هندسه تحليلي, هندسه, هندسه تحليلي, هندسه تحليلي به زبان ساده, پويا معدني پور
جزوات جمع بندي, جزوات جمع بندي کنکور, جمع بندي کنکور
جمع بندي, جمع بندي هندسه تحليلي, نويد مجيدي
جمع بندي, جمع بندي هندسه تحليلي, سامان اسپهرم, هندسه تحليلي

بردارها, جزوه هندسه تحليلي, هادي فهروندي
هندسه تحليلي ، فصل بردار‎, پيمان فضلي

دانلود رايگان کتاب‌ ۱۰ سوالي هاي کانون, کتاب‌هاي ۱۰ سوالي هاي قلمچي, کتاب‌هاي ۱۰ سوالي هاي کانون, کتاب‌هاي ۱۰ سوالي هاي کانون فرهنگي آموزش
آناليز ترکيبي, احتمال, بردار در فضا, جزوه کامل جبر و احتمال, جزوه کامل رياضيات گسسته, جزوه کامل هندسه تحليلي, جزوه کامل هندسه پايه, حل دستگاه معادلات خطي, خط و صفحه در فضا, رابطه و گراف, علي برادارن, ماتريس, مجموعه ها, مقاطع مخروطي, مهندس برادارن, نظريه اعداد, نظريه گراف, هندسه پايه
جزوات اسکن شده نفرات برتر کنکور, جزوات نفرات برتر کنکور, جزوه دست نويس هندسه تحليلي, جمع بندي هندسه تحليلي, خلاصه نويسي, خلاصه نويسي دست نويس هندسه تحليلي, خلاصه نويسي هندسه تحليلي, خلاصه نويسي هندسه تحليلي رتبه هاي برتر کنکور, محمد کاظم ميداني
آموزش خيلي سبز, استدلال – دايره – تبديل هاي هندسي – هندسه ي فضايي خط و صفحه, استدلال – مساحت – تشابه – هندسه ي فضايي اشکال هندسي, جبر و احتمال و رياضيات گسسته, روش مطالعه جبر و گسسته, روش مطالعه هندسه ي تحليلي, روش مطالعه هندسه ي پايه, ع استقرا يا لانه کبوتري, فار – نشرالگو – گاج – صفر کلوينم, محمد کاظم ميداني, هندسه ۱ و ۲ گاج, هندسه سال هاي دوم و سوم, هندسه و گسسته, هندسه پايه دريافت, هندسه پايه نشرالگو, گاج – نشر الگو –دريافت – تخته گاز فار

عبدالکريم قزل, مقاطع مخروطي هندسه تحليلي چهارم تجربي
استاد شريک, جزوه هندسه تحليلي, جزوه هندسه تحيلي فصل بردارها, دانلود جزوه فصل اول هندسه تحليلي و جبر خطي, همايون شريک

دانلود تمامي فرمولهاي آمار و مدل سازي, دانلود تمامي فرمولهاي انتگرال, دانلود تمامي فرمولهاي جبر و احتمال, دانلود تمامي فرمولهاي حساب ديفرانسيل و انتگرال, دانلود تمامي فرمولهاي حسابان, دانلود تمامي فرمولهاي دبيرستان, دانلود تمامي فرمولهاي رياضيات, دانلود تمامي فرمولهاي رياضيات ۱, دانلود تمامي فرمولهاي رياضيات ۲, دانلود تمامي فرمولهاي رياضيات و فيزيک, دانلود تمامي فرمولهاي رياضيات گسسته, دانلود تمامي فرمولهاي عملگرها, دانلود تمامي فرمولهاي فيزيک, دانلود تمامي فرمولهاي فيزيک ۱, دانلود تمامي فرمولهاي فيزيک ۲, دانلود تمامي فرمولهاي فيزيک ۳, دانلود تمامي فرمولهاي مثلثات, دانلود تمامي فرمولهاي مشتق, دانلود تمامي فرمولهاي هم ارزي, دانلود تمامي فرمولهاي هندسه ۱, دانلود تمامي فرمولهاي هندسه ۲, دانلود تمامي فرمولهاي هندسه ي تحليلي و جبر خطي

آرش محبي پور, ترانهاده ماتريس, توان ماتريس ها, جزوه آموزشي هندسه تحليلي, جزوه هندسه تحليلي مبحث ماتريس و دستگاه, جمع ماتريس ها, دترمينان, دستور کلي در محاسبه ماتريس وارون, دستگاه دو معادله دو مجهول, دستگاه سه معادله سه مجهول, دستگاه معادلات, ضرب ماتريس ها, ماتريس الحاقي, ماتريس خود توان, ماتريس دوران, ماتريس مربعي, ماتريس هاي پادمتقارن و متقارن, ماتريس و تبديلات هندسي, ماتريس و دستگاه, ماتريس وارون پذير, ماتريس پوچ توان, ماتريس کهاد, همسازه, ويژگي هاي دترمينان
دانلود جزوه هندسه تحليلي ، مبحث حل معادلات به کمک ماتريس

آرش محبي پور, دانلود جزوه هندسه تحليلي مبحث دوران
آرش محبي پور, دانلود جزوه هندسه تحليلي مبحث هذلولي
آرش محبي پور, بيضي, خروج از مرکز بيضي, مساحت بيضي, معادله بيضي, وتر کانوني در بيضي
آرش محبي پور, خطوط مماس دايره و زاويه خط با دايره, مقاطع مخروطي و معادله دايره, وتر مشترک دو دايره مقطع, وضعيت نسبي دو دايره و مماس مشترک دو دايره, وضعيت نسبي نقطه و دايره و وضعيت نسبي خط و دايره
آرش محبي پور, خط بعنوان فصل مشترک دو صفحه متقاطع, خطوط خاص, خطوط صفحه در فضا, خطوط موازي و متنافر و متقاطع, خطوط موازي و متنافر و متقاطع و وضعيت نسبي خط و, زاويه بين خط و صفحه, زاويه بين دو صفحه, صفحات خاص, صفحه, فاصله خط از صفحه, فاصله دو خط موازي, فاصله صفحه از صفحه, فاصله نقطه از خط و صفحه, فاصله نقطه از خط و صفحه و فاصله دو خط موازي, قرينه نقطه و خط نسبت به نقطه و خط و صفحه, معادله خط با داشتن دو نقطه از آن, معادله خط برحسب زواياي آن با محورهاي مختصات, معادله خط عمود بر خط ديگر, معادله خط موازي خط ديگر, معادله خط گذرنده از يک نقطه و عمود بر خط ديگر, نرمال صفحه با داشتن سه نقطه از آن, نرمال صفحه با داشتن يک خط و يک نقطه از آن, نرمال صفحه عمود بر دو صفحه ديگر, نرمال صفحه عمود بر صفحه ديگر و موازي با يک خط, نرمال صفحه موازي با صفحه ديگر, نرمال صفحه موازي دو خط, نرمال صفحه که بر يک خط عمود باشد, وضعيت نسبي خط و صفحه, وضعيت نسبي دو خط, وضعيت نسبي دو صفحه

حجم هرم و ضرب سه گانه, ضرب خارجي دو بردار و ضرب خارجي بردارهاي يکه استاند, ضرب خارجي و اتحادها و ضرب سه گانه عددي, محاسبه دترمينان با روش ساروس, ويژگي هاي ضرب خارجي و تعبير هندسي ضرب خارجي
آرش محبي پور, حجم هرم و ضرب سه گانه, ضرب خارجي دو بردار و ضرب خارجي بردارهاي يکه استاند, ضرب خارجي و اتحادها و ضرب سه گانه عددي, محاسبه دترمينان با روش ساروس, ويژگي هاي ضرب خارجي و تعبير هندسي ضرب خارجي
آرش محبي پور, آشنايي با فضاي R3, اجزاي دستگاه دکارتي در فضا, بردارهاي يکه, تصوير بردارها, تصوير بردارها و قرينه بردارها و ويژگي هاي بردار, جمع و تفاضل بردارها, دانلود جزوه و تست هاي هندسه تحليلي فصل بردارها, زاويه بردار با محورهاي مختصات, زاويه بردار با محورهاي مختصات و کسينوس هاي هادي و, ضرب عدد در بردار و تعبير هندسي آن, فاصله دو نقطه در فضا, قرينه بردارها, قرينه نقطه نسبت به محور وصفحات مختصات, نامساوي کوشي شوارتز, ويژگي هاي بردار, ويژگي هاي ضرب داخلي دو بردار, ويژگي هاي ضرب داخلي دو بردار و تعبير هندسي آن, کسينوس هاي هادي
آموزش دنباله حسابي و هندسي, جزوه دنباله هاي حسابي و هندسي, جزوه رياضي, دانلود جزوه دنباله, دانلود جزوه دنباله هاي حسابي و هندسي, دسته صفحه, زاويه ي بين دو صفحه, عمود مشترک دو خط متنافر, فاصله ي نقطه از خط, فاصله ي نقطه از صفحه, معادلات خط, معادله صفحه, وضعيت خط و صفحه نسبت به يکديگر, وضعيت دو خط نسبت به يکديگر, وضعيت دو صفحه نسبت به يکديگر

جزوه تستي مقاطع مخروطي, دانلود جزوه نکات تستي مقاطع مخروطي, دانلود درسنامه مقاطع مخروطي, مقاطع مخروطي, نکات تستي مقاطع مخروطي
دانلود جزوه هندسه تحليلي, دانلود کتاب آموزشي و تستي هندسه تحليلي, دانلود کتاب تست هندسه تحليلي, دانلود کتاب هندسه تحليلي

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.