نکات کاربردی و ساده درس دین و زندگی

نکات کاربردی و ساده درس دین و زندگی

کاری از جناب داود محمدی

نکات کاربردی و ساده درس دین و زندگی

این هم یه جزوه ی توپ ویژه درس دین و زندگی در کنکور که در عین سادگی بسیار کاربردی می باشد.داود محمدی : دبیر پایه و پیش دانشگاهی در دین و زندگی در مدارس نمونه و تیز هوشان (رشد،حلی ۲ و…)/ طراح آزمون های قلم چی/طراح مطالب جمع بندی قلم چی/ طراح آزمون های مبتکران/ویراستاری علمی در خیلی سبز/…

ویژه دبیرستان و کنکور سراسری

لینک مستقیم :

نکات کاربردی و ساده درس دین و زندگی

لینک کمکی :

نکات کاربردی و ساده درس دین و زندگی

  نظرات